Components

Baixos: Foris Cabello, Xavi Portero,  
Oriol Tomàs i Jordi Colomé.

  Contralts: Anna Carol, Rosa Ma Ortiz, Gema Guijo,
Montse Gómez, Anna Figueres i Sílvia Gómez.

Sopranos: Mireia Ruiz, Laia Coll, Dolors Molina,
Gemma Ribet, Montse Carré i Glòria Pérez.

Tenors: Marcel·lí Perelló, Cesc Planas, 
David Catà i Jordi Vilà.

Piano i harmonització: Xevi Raurich.